Häiriöilmoitus

Joskus häiriöilmoituksen tekeminen on ainoa vaihtoehto naapurirauhan palauttamiseksi. Häiriötä aiheuttaneen naapurin kanssa kannattaa kuitenkin ensin yrittää keskustella asiasta, sillä on mahdollista ettei hän ole ymmärtänyt aiheuttaneensa toiminnallaan taloyhtiön järjestyssääntöjä rikkovaa häiriötä.

Mikäli asukas havaitsee talossa sellaista häiriötä, mitä ei voida pitää normaalista asumisesta aiheutuvana ja mikä on taloyhtiön järjestyssääntöjen vastaista, tulee siitä tehdä ilmoitus isännöitsijätoimistoon. Häiriöilmoitus tehdään aina kirjallisesti. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä eivät käsittele muita ilmoituksia. Ilmoituksessa tulee selvitä häiriön laatu, ajankohta ja mistä asunnosta häiriö on mahdollisesti lähtöisin. Häiriöilmoituksen tekijän nimeä ei paljasteta häiriön aiheuttajalle.

HäiriöilmoitusHäiriötä aiheuttaneen henkilön nimi

Häiriötä aiheuttaneen henkilön osoite


Kuvaus tapahtuneesta häiriöstä*

Ilmoittajan nimi

Ilmoittajan osoite