Rekisteriseloste

23.5.2018

Taloyhtiönne hankkii isännöintipalvelut yritykseltämme, joten käsittelemme taloyhtiöiden asukkaiden ja osakkaiden henkilötietoja, sekä muita asumisen palveluita taloyhtiössänne. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme tuottaa sopimuksemme mukaista palvelua ja markkinoida palveluitamme. Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä:
Hemmo Lukander, Turun Talohuolto Oy

1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Yrityksemme säilyttää henkilötietoja omassa asiakasrekisterissä. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja isännöimiemme taloyhtiöiden asukkaista ja osakkaista.

  • huoneistoissa asuvien etu- ja sukunimet
  • huoneiston tiedot
  • puhelinnumerot
  • henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämättömiä
  • sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas/osakas asuu taloyhtiössämme. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

2. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä taloyhtiön osakkailta ja asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy taloyhtiösivuille kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tarvitsemme osakkaan ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa isännöintiyrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja taloyhtiön vastike- ja vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa isännöintiyrityksen ja taloyhtiön etua.

3. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiönne virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä taloyhtiön mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten huolto- ja perintäyhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää isännöintiyritykseltä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

5. TIETOJEN SÄILYTYS JA TIETOTURVA

Yrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yrityksemme työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä osa henkilötiedoista voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Kaikki paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa. Käytössämme on lisäksi murtohälytinjärjestelmä.

Yrityksemme tietoturvan tärkeimmät komponentit:

  • Monikerroksinen suojaus: rautapalomuuri ja ohjelmistopohjaiset palomuurit työasemilla. Haitta- ja virustentorjuntaohjelmistot realiaikaisella suojauksella.
  • Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja käyttäjien tietoturvakoulutus
  • Tietoteknisten järjestelmien päivitys ja ylläpito

6. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Turun Talohuolto Oy:n www-sivuilla ja toimistolla on nähtävillä ajantasainen rekisteriseloste.
Turun Talohuolto Oy Puutarhakatu 16, 20100 TURKU Puh 02-519 1100 sposti: etunimi.sukunimi@turuntalohuolto.fi