Osakkaan muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkeenomistajan ilmoittamaan hallitsemassaan huoneistossa tehtävistä muutos- ja korjaustoimenpiteistä. Pienimuotoiset muutokset, kuten seinän maalaus ja taulujen kiinnittäminen eivät kuitenkaan vaadi ilmoitusta. Ilmoituksen vaatimat muutostoimet selviävät muutostyöohjeesta.

Suunniteltuaan remontin ja tutustuttuaan muutostyöohjeisiin, osakas voi aloittaa muutostyöprosessin. Osakkaan tulee huolehtia, että ennen purkutöiden aloitusta kohteessa on tehty asbestikartoitus Vna (798/2015) mukaisesti, mikäli kiinteistö on rakennettu vuonna 1994 tai aiemmin. Jos kohteessa havaitaan asbestikartoituksen perusteella asbestia, purkutyö tulee tehdä Vna (798/2015) mukaisesti asbestipurkutyönä valtuutetun urakoitsijan toimesta.

Huom. Osakkaan on muutostyöilmoituksessaan eriteltävä muutostyössään toimivat urakoitsijat, mm. pääurakoitsija, LVI-urakoitsija, sähköurakoitsija, asbestipurku-urakoitsija, vedeneristysurakoitsija, jne.

Muutostyöprosessi

  1. Osakas täyttää muutostyöilmoituksen ja toimittaa sen yhtiön isännöitsijälle.
    (Ilmoituksen voi palauttaa kirjallisesti tai sähköisesti)
  2. Isännöitsijä antaa kirjallisesti yhtiön hallituksen puolesta luvan remontin aloittamiseen. Mikäli muutostyöilmoitus sisältää luvanvaraisia töitä, huomioi mahdollinen hallituskäsitelyyn tarvittava aika.
  3. Osakas toteuttaa remontin. Muutosten kohdistuessa märkätilaan huomioidan erityisvaatimukset (mm. vesieristyksen valvonta ja työkohdepäiväkirjan täyttö).
  4. Remontin valmistuttua osakas tilaa valvonnan Turun Talohuolto Oy:stä.
  5. Tehdyt muutostyöt kirjataan osaksi huoneiston isännöintitodistusta, tarvittavine liitemateriaaleineen. Palvelu on osakkaalle maksullinen.

Uusi asbestilaki 1.1.2016

Vuoden 2016 alussa astui voimaan uusi asbestilaki ja -asetus. Uuden lain on tarkoitus turvata taloyhtiön asukkaiden ja asbestin parissa työskentelevien henkilöiden turvallisuutta. Uusi laki lisää velvoitteita taloyhtiöille, osakkaille ja yhtiöiden isännöitsijöille. Asbestin ja asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja maahantuonti on ollut kiellettyä 1.1.1993 lähtien. Tuotteiden myyminen ja käyttöönotto on ollut kiellettyä 1.1.1994 lähtien.

Uuden lain vaatimukset tulee huomioida silloin, kun taloyhtiön osakas tekee huoneistossa sellaisia muutostöitä joihin sisältyy rakenteiden ja materiaalien purkua tai vaihtoa. Osakkaan tulee tällöin teettää asbestikartoitus. Kartoituksesta aiheutuneista kustannuksista vastaa osakas. Osakkaan tulee tehdä asbestia mahdollisesti sisältävää rakennetta tai materiaalia koskevasta remontista taloyhtiölle kirjallinen muutostyöilmoitus. Taloyhtiö ei voi antaa muutostöille aloituslupaa ennen kuin raportti asbestikartoituksesta on saatu.

HUOM! Pelkkä laboratorioanalyysi ei ole asbestikartoitusraportti. Mikäli rakenteet tai materiaalit sisältävät asbestia, saa purkutyön tehdä vain asbestipurkuvaltuutettu yritys joka on merkitty asbestipurkutyöluparekisteriin.

Jos yhtiön osakas tai asukas on omatoimisesti, ilman taloyhtiön myöntämää lupaa purkanut mahdollisesti asbestia sisältäviä rakenteita tai materiaaleja, vastaa hän kaikista kustannuksista jotka hänen toimistaan ovat aiheutuneet.

Sähköinen muutostyöilmoitus

Muutostyöilmoitus on mahdollista täyttää myös sähköisesti.

Täytä muutostyöilmoitus –>